Шари

Рівненська область

Розділ

Містобудівна документація

Тип даних

Будівельні паспорти

Розпорядження

Рівненьська міська рада

Контакт

тел. +38 (011) 245-89-87

Червоні лінії

{
 "layer_id": "9164567810608620",
 "layer_name": "Червоні лінії",
 "layer_srid": null,
 "layer_type": 2,
 "geom_service_type": 5,
 "enabled": true,
 "metadata": {
  "cd": "Mon, 16 Jan 2017 13:00:50 GMT",
  "en": "Червоні лінії",
  "pl": "",
  "ru": "Червоні лінії",
  "ua": "Червоні лінії",
  "code": null,
  "date": "Wed, 16 Dec 2015 00:00:00 GMT",
  "guid": "ba98943c-646c-46bd-8fbe-e1ddccd7592a",
  "srid": null,
  "photo": null,
  "theme": [
   "Структура"
  ],
  "infoen": "",
  "infopl": "",
  "inforu": "",
  "infoua": "",
  "legend": [
   {
    "parent_id": "9164567810608620",
    "id": "1751489738927244614",
    "qgis": null,
    "table": "data_dma.trans_red_line",
    "query": "1=1",
    "template": null,
    "attr": null,
    "val": null,
    "group": null,
    "title_column": null,
    "pk": "trl_id",
    "color": "red",
    "fill": null,
    "svg": null,
    "icon": null,
    "ua": "Червоні лінії",
    "en": null,
    "ru": null,
    "edit": 0
   }
  ],
  "keywords": "",
  "temporal": [],
  "scopeCode": "layer",
  "upd_state": "0",
  "identifier": {
   "ua": {
    "id": "1563630714136563148",
    "lang": "ua",
    "title": "Червоні лінії",
    "producer": null,
    "abstract": " визначені в містобудівній документації відносно пунктів геодезичної мережі межі існуючих та запроектованих вулиць, доріг, майданів, які відмежовують території мікрорайонів, кварталів та території іншого призначення[1].\n\nЧервона лінія позначає землі загального користування, які призначені для прокладки інженерних і транспортних комунікацій, пішохідних зв'язків, впорядкування, озеленення й освітлення вулиць тощо.\n\nЧервоні лінії можуть бути визначені на підставі генеральних планів міст. В умовах старої забудови збільшення розмірів вулиць у червоних лініях можливе тільки коли здійснюється реконструкція забудови.",
    "lineage": "",
    "conformity": ""
   }
  },
  "scope_code": "layer",
  "keywords_en": "",
  "producer_ua": "",
  "resourceLang": [
   "0"
  ],
  "resourceLocator": [],
  "conditionsAccess": [
   "public"
  ],
  "characterset_code": "utf8",
  "spatialResolution": [],
  "responsibilityParty": []
 },
 "setting": {
  "x": "24.022465",
  "y": "24.022465",
  "pk": "trl_id",
  "wms": "",
  "form": "",
  "list": {
   "date": null,
   "column_list_1": null,
   "column_list_2": null,
   "column_list_3": null,
   "column_list_4": null
  },
  "view": "",
  "carto": {
   "css": "#trans_red_line[zoom>=15] {\n  line-color: red;\n}\n\n[zoom=14] {\n  line-width: 0.7;\n  line-color: red;\n}\n\n[zoom<=13] {\n  line-width: 0.4;\n  line-color: red;\n}",
   "map": [],
   "data": [
    {
     "id": "1789928496764552666",
     "crs": "null",
     "edit": 0,
     "query": "(select *, street_name as utfgrid_data from data_dma.trans_red_line) as data",
     "disabled": false,
     "parent_id": "9164567810608620",
     "name_layer": "trans_red_line",
     "geom_column": "geom",
     "raster_file_path": null
    }
   ]
  },
  "group": "MBK.DMA",
  "popup": "",
  "tiled": false,
  "bounds": "",
  "is_tms": true,
  "zIndex": "",
  "autoDay": null,
  "digZoom": null,
  "filters": "[{\"name\":\"street_name\",\"type\":\"Select\",\"title\":\"Вулиця\"}]",
  "maxZoom": "25",
  "minZoom": null,
  "progrid": null,
  "layer_url": "/map/tilecache/cadastre/dbname/catalog_mbk",
  "tile_size": "256",
  "group_list": [],
  "reuseTiles": "",
  "wms_layers": "Червоні лінії",
  "zoomOffset": "",
  "area_column": "",
  "autoMaxZoom": null,
  "autoMinZoom": null,
  "clusterZoom": null,
  "date_column": null,
  "filter_list": [],
  "geom_column": "geom",
  "layer_query": "1=1",
  "layer_table": "data_dma.trans_red_line",
  "analize_list": [],
  "project_file": "carto_9164567810608620",
  "title_column": "note",
  "list_template": null,
  "view_template": "rgr.trans_red_line_temp.t",
  "address_column": null,
  "cache_disabled": false,
  "is_nocacheable": false,
  "heat_map_column": null,
  "is_single_layer": false,
  "utf_grid_column": true,
  "cache_layer_time": null,
  "geom_format_type": "0",
  "geo_strategy_type": "0"
 },
 "geometry_style": {
  "icon": null,
  "color": "red",
  "radius": 5,
  "weight": 0.5,
  "lineCap": "",
  "opacity": null,
  "lineJoin": "",
  "dashArray": "",
  "fillColor": null,
  "fillOpacity": 0.8,
  "fillPattern": "",
  "line_dotted": "",
  "heatmap_color": "",
  "line_transparency": null
 },
 "cdate": "2016-04-25T18:49:00",
 "layer_source": 1,
 "relevance_date": "2017-07-21",
 "layer_status": 1,
 "uid": null,
 "geom_bound": {
  "type": "Point",
  "coordinates": [
   24.0225,
   49.856
  ]
 },
 "layer_autor": "softpro",
 "editor_date": "2020-05-29T16:19:23",
 "editor_id": "1960684212964359",
 "module": "MBK.REGISTER",
 "tags": null,
 "layer_table": "data_dma.trans_red_line",
 "layer_query": "1=1",
 "title_column": "note,trl_id::text",
 "layer_url": "catalog_mbd.qgs",
 "sub_layers": "Червоні лінії",
 "layer_group_type": "1552306346588638243",
 "image": null,
 "ver": null,
 "group_list": null,
 "searchable": false,
 "ord": null,
 "last_edit_person": null,
 "last_edit_date": null,
 "edit_reason": null,
 "user_data": null,
 "parent_id": null,
 "files": {
  "doc": {
   "f12619037616586262": "",
   "f12619034933280276": "",
   "f12641889299414656": "",
   "f12619040537918999": ""
  }
 },
 "label_column": null,
 "isadmin": false,
 "download_possible": null,
 "visual_possible": null,
 "url_template": null,
 "metadata_id": null,
 "localization": null,
 "yaml": null,
 "dataset": null,
 "style": null,
 "generalization": null,
 "cartocss": null,
 "data_set_id": null,
 "simplify_id": null,
 "multi_url": null,
 "id": "9164567810608620",
 "_list": {
  "_id": "9164567810608620",
  "_like": 0,
  "_view": 0
 },
 "forbidden": false,
 "model": "feature_ir.fc_map_layer",
 "alias_key": "9164567810608620",
 "alias": "act_city_item/9164567810608620",
 "template": "act_city_item",
 "alias_base": "act_city_item"
}

!! It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum. !!

ІУ 165170311858
Проектувальник Товариство з обмеженою відповідальністю "СЕРВІС-ТЕХНОБУД"; м.Київ
Авторський нагляд 31059394 ТОВ "Бюро інвестиційних проектів-проектний менеджмент"
Підрядник Григорова Тетяна Геннадіївна
Інформація про земельну ділянку договір оренди 82-6-00666 2012-08-23

Файли

image PDF 23 kb 22.11.2015 Завантажити
image XML 311 kb 03.07.2017 Завантажити

Дати

Створено !! 02.10.2017
Останні зміни !! 02.10.2017