Потреби регіону

Сервіс перебуває в режимі дослідної експлуатації
map:error: more than one row returned by a subquery used as an expression